Co wywołuje raka?

Test zakaźnych czynników rakotwórczych w organizmie.

Wstęp

Oficjalna medycyna od dawna próbowała powiązać czynniki zakaźne z nowotworami. Prace nad wyodrębnieniem patogenów indukujących raka trwają od okresu międzywojennego (lata trzydzieste). Już nawet legendarny Rimond Rife amerykański twórca generatora plazmowego używanego do leczenia raka jeszcze w końcu lat 30, wyodrębnił czynnik wywołujący raka i nazwał go Bx virus i By virus. Według oficjalnej biologii i medycyny nie istnieją co prawda takie wirusy, ale najprawdopodobniej chodziło o inne patogeny (bakterie?), które Rife nazwał virusami. Nie istniały wówczas odpowiednio dokładne mikroskopy, aby można było wyodrębnić te mikroorganizmy. Jest prawdopodobne, że chodziło o polimorficzną bakterią z niedoborem ściany komórkowej, taką jak Bacillus licheniformus, a nie o wirus. Wiadomo natomiast, że częstotliwości opracowane przez niego do leczenia „Wirusów” Bx i By są skuteczne w leczeniu raka i jego zapobieganiu.

Obecnie biologia, medycyna akademicka oraz medycyna alternatywna (niekonwencjonalna) dysponują lepszymi narzędziami i istnieją oficjalne publikacje naukowe (medyczne), które wiążą powstawanie niektórych nowotworów z patogenami, takimi jak:

Wirusy, Bakterie, Pasożyty (pierwotniaki i przywry), Grzyby i ich toksyny

Wirusowe czynniki indukujące raka (wg oficjalnych publikacji naukowych)

Wirus i powiązane typy raka:

 • Wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) – Rak wątroby
 • Zapalenie wątroby typu C (HCV) – znany czynnik rakotwórczy, który powoduje raka wątroby
 • Ludzki wirus limfotropowy T (HTLV) – Białaczka dorosłych komórek T
 • Wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) – Szacunkowe dane wskazują, że dwa onkogenne i najbardziej rozpowszechnione typy wirusa: HPV16 i HPV18 są odpowiedzialne za rozwój aż 70-80% przypadków raka szyjki macicy, a pięć najczęściej rozpowszechnionych onkogennych typów HPV – HPV 16, 18, 31, 33, 45 jest odpowiedzialnych za rozwój blisko 98% przypadków raka szyjki macicy. Wirusy HPV są odpowiedzialne także za raka odbytu, penisa, sromu / pochwy, raka jamy ustnej i gardła, a także za inne nowotwory, jak rak płuc u niepalaczy oraz inne wywodzące się ze zmian brodawczakowych i polipowatych. Polipy jelita grubego zdają się także mieć jakiś związek z HPV. Spośród onkogennych typów wirusa HPV, podtyp HPV 16 wydaje się stwarzać największe zagrożenie onkologiczne dla kobiety zakażonej – szanse na rozwój nowotworu szyjki macicy rosną kilkusetkrotnie (nawet do 500 razy). Należy podkreślić, że wirusy HPV są równie niebezpieczne dla kobiet, jak i dla mężczyzn, gdyż oprócz szyjki macicy mogą atakować inne narządy u kobiet i mężczyzn. Nowotwory krtani, tylnej części gardła, w tym podstawy języka i migdałków (gardła) u kobiet i mężczyzn wiązane są ze szczepami HPV 16 i 51, czyli tymi samymi co mają związek z rakiem szyjki macicy, ze względu na fakt, iż występuje tam podobna śluzówka jak na szyjce macicy, podatna na zakażenia i podobne zmiany nowotworowe.
 • Opryszczka HHV8 – Mięsak Kaposiego , wieloośrodkowa choroba Castlemana i pierwotny chłoniak wysiękowy
 • Poliomawirus komórek Merkla (MCV) – Rak komórek Merkla
 • Wirus Epsteina Barra (EBV, HHV4) – Chłoniak Burkitta, chłoniak Hodgkina, choroba limfoproliferacyjna po przeszczepie i rak nosogardzieli.
 • SV40 – małpi wirus, onkogenny, znaleziony w szczepionkach dla ludzi

 

Powyższą listę należy rozszerzyć o dodatkowe czynniki wirusowe, które są podejrzewane o nowotworzenie, ale nie ma uznanych badań naukowych, które tego dowodzą.

 • Inne typy wirusów HPV w tym Larynx papiloma – Rak krtani, rak narządów płciowych, odbytu, przełyku, rak płuc u niepalaczy
 • Inne wirusy z grupy HHV; HHV5, HHV6, HHV7 – chłoniaki, choroby autoimmunologiczne, nowotwory systemu krwiotwórczego. Uszkodzenie płodu oraz siatkówki przez wirus CMV
 • Pozostałe wirusy limfotropowe/białaczki ludzkiej HTLV – HTLV-2 Human T-cell Lymphotrophic Virus, HTLV-3, HTLV4 Human T-cell Lymphotrophic Virus
 • Wirusy białaczki małpiej STLV – STLV-1 Simian T-Cell Lymphotrophic Virus, STLV-3, 5 Simian T-cell Lymphotrophic Virus
 • Human Foamy Virus – wyizolowany u ludzi z chorobami nowotworowymi i autoimmunologicznymi, jego rola nie jest jednak jasna
 • Rous Sarcoma Virus – Wirus mięsaka Rousa
 • Bx i By virus – Wirusy raka wg R. Rife

 

Bakteryjne czynniki indukujące raka (potwierdzone oficjalnymi publikacjami naukowymi)

Bakteria – Powiązane typy raka / komentarz

 • Helicobacter pylori – rak żołądka, chłoniaki
 • Salmonella typhi – rak pęcherzyka żółciowego, rak dróg żółciowych
 • Fusobacterium – Rak jelita grubego
 • Treponema Pallidum – Ukryta późna kiła, rak narządów płciowych, ale także innych narządów, uszkodzenie serca, tętnic i kości oraz paraliż i demencja
 • Chlamydia spp – chlamydia pneumonia jest podejrzewana o wywoływanie raka płuc u niepalaczy, nie zostało to do końca jeszcze wykazane

 

Pasożyty indukujące nowotwory

Pierwotniaki – Powiązane typy raka / komentarz

 • Plasmodium – Chłoniaki, niedokrwistość hemolityczna, hemoglobinuria, skaza krwotoczna
 • Trichomonas vaginalis (Rzęsistek pochwowy) – rak prostaty
 • Przywry indukujące raka (niektóre są potwierdzone oficjalnymi badaniami naukowymi)

 

Przywry – Powiązane typy raka / komentarz

 • Przywry z grupy schistosoma/ przywry krwi – Rak pęcherza moczowego, rak nerki
 • Przywry wątroby (motylica, chińska, motyliczka, kocia wątrobowa) – rak pęcherzyka żółciowego, rak dróg żółciowych, kamienie żółciowe
 • Przywra trzustki / trzustkowa – Rak trzustki, cukrzyca II typu, zapalenie trzustki
 • Przywry jelit różnych typów – Możliwe związki z rakiem jelit

Grzyby i ich metabolity

Wiadomo, że niektóre grzyby oraz pleśnie i ich metabolity mają onkogenny potencjał. Udowodniono to naukowo. Istnieją także teorię, że candida jest czynnikiem inicjującym raka, jednakże brak jest rzetelnych badań na ten temat. Są tylko domysły i teorie na ten temat roli candida w nowotworzeniu.

 

Grzyb / toksyna grzybów – Powiązane typy raka / komentarz

 • Alfatoksyny (AF) – Rak wątroby HCC
 • Zearalenon (ZEA) – ZEN może odgrywać rolę w etiologii raka piersi u ludzi
 • Deoksyniwalenol (DON) – Onkogenny, indukuje aberrację chromosomalne
 • Ochratoksyna (OTA) – OTA przede wszystkim ma działanie nefrotoksyczne ale również prawdopodobne jest jej działanie kancerogenne i mutagenne
 • Fumonizyny (FUM) – potencjalnie rakotwórczy wobec ludzi. Dostępne badania wykazały tylko powiązania pomiędzy FUM i rakiem przełyku w Południowej Afryce i rakiem wątroby w Chinach
 • Mikotoksyna T-2 – Rak wątroby
 • Drożdżaki candida spp.- HCC – trwają badania nad zaangażowaniem Candida spp. w rozwoju nowotworów nabłonkowych. Największe zainteresowanie odnosi się do powiązań między zakażeniem Candida spp. a nowotworami przełyku i jamy ustnej jednocześnie wydaje się, że zakażenie te nie są istotnym czynnikiem ryzyka w przypadku dysplazji czy raka szyjki macicy.

 

Test BICOM czynników indukujących powstawanie raka.

Specjalnie dla naszej przychodni został opracowany test diagnostyczny sprawdzający obecność prawie wszystkich wymienionych powyżej czynników onkogennych. Obejmuje on ok 60 patogenów, zarówno te czynniki uznane oficjalnie za indukujące raka, jak i te podejrzewane o to, dla których nie ma badań naukowych przeprowadzonych na ludziach, które by je uwiarygodniły. Są jedynie badania na zwierzętach lub próby na ludziach, które nie były na tyle szerokie, aby oficjalny światek naukowy mógł je uznać lub zostały prowadzone przez ludzi, którzy nie są naukowcami tylko praktykują medycynę niekonwencjonalną, lub nie posiadają wykształcenia medycznego.

Test zawiera patogeny karcinogenne pogrupowane w kategoriach wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby i mykotoksyny

Możliwość usunięcia metodą biorezonansową BICOM (bez żadnych leków) większości patogenów trudnych do usunięcia w konwencjonalnym leczeniu, a indukujących raka lub jego nawroty

Biorezonans BICOM oprócz precyzyjnego zdiagnozowania obecności patogenu o onkogennym potencjale, umożliwia także wyeliminowanie go z organizmu poprzez serię zabiegów biorezonansowych (zwykle potrzeba 7-13 zabiegów), bez użycia żadnych leków. Biorezonans za pomocą odpowiednio dostrojonych częstotliwości (terapia odwróconymi drganiami do drgań własnych patogenu) niszczy patogen wprowadzając go w rezonans, który uszkadza jego biologiczne struktury i unieszkodliwia go. Pozostałości patogenów są następnie sukcesywnie usuwane z organizmu w ten sam sposób jak pozbywa się on innych toksyn. Jest to metoda niedostępna w medycynie konwencjonalnej. Terapii BICOM nie stosuje się przeciw HIV i HCV oraz niektórym z wymienionych patogenów, których nie można całkowicie pozbyć się z organizmu.

Terapia BICOM na wirusy, bakterie, pasożyty ma szczególnie zastosowanie:

 • wobec patogenów, na które nie ma w Polsce leków w sprzedaży np. na przywry,
 • wobec patogenów, na które generalnie nie ma skutecznych lekarstw (niektóre pierwotniaki, pasożyty mózgu, niektóre przywry odporne na leki na boreliozę),
 • wobec pasożytów odpornych na standardowe leczenie: glista ludzka (zdarzają się inwazje oporne na leczenie), toksoplazmoza, lamblia, rzęsistek pochwowy zasiedlający prostatę,
 • dla osób preferujących terapię naturalną zamiast leków na pasożyty i chemii,
 • dla osób uczulonych na leki,
 • jako alternatywa wobec stosowania bardzo toksycznych leków (np metronidazol na lamblie u dzieci),
 • terapia jest szybsza (trwa ok 3 tygodnie) niż kuracje ziołowe przeciw pasożytom, które trzeba miesiącami stosować, o ile w ogóle są skuteczne.

 

tagi
przyczyny raka
co wywołuje raka
wirusy wywołują raka
bakterie wywołują raka
co inicjuje raka
pasożyty wywołują raka
pasożyty a rak
wirusy a rak
bakterie a rak
wirus raka
wirusy wywołują raka
bakterie wywołują raka
co wywołuje raka
pasożyty wywołują raka
pasożyty a rak
bakterie raka
wirusy a rak
czy można się zarazić rakiem
czy można się zakazić rakiem