Borelioza, neuroborelioza leczenie niekonwencjonalne w Warszawie

Terapia boreliozy oraz SM, choroby Parkinsona generatorem plazmowym Rife oraz biorezonansem BICOM

Nasza Przychodnia biorezonansu i terapii Rife prowadzi terapię boreliozy oraz stwardnienia rozsianego przy użyciu generatora plazmowego Rife oraz biorezonansu.

Jest to terapia niekonwencjonalna z użyciem odpowiednio dostrojonych częstotliwości, które mają za zadnie doprowadzić krętki borrelii i wybrane koinfekcje do śmiertelnego rezonansu, a biorezonans BICOM dodatkowo wycisza i łagodzi chorobę i utrwala rezultaty osiągane przede wszystkim za pomocą generatora plazmowego Rife. Rekomendujemy więc w terapii boreliozy zaangażowanie obu urządzeń w formie mieszanej. Główny efekt (poprawę samopoczucia, zmniejszenie zmęczenia) i szybką redukcję poziomu bakterii borrelia realizuje lampa plazmowa wg Rife, a biorezonans niszczy koinfekcje, na które lampa nie działa efektywnie i utrwala efekty, a jednocześnie jest wykorzystywany do monitorowania bieżących postępów leczenia.

Terapia bioenergetyczna boreliozy w naszej Przychodni w powyższym bardzo skutecznym algorytmie jest obecnie jedyną taką ofertą w Polsce.

Nasza firma posiada duże doświadczenie w leczeniu boreliozy metodami niekonwencjonalnymi z użyciem częstotliwości. Przy zastosowaniu biorezonansu wdrożyła ją jako pierwsza w Warszawie w 2011r. Jako pierwsza w Polsce uruchomiła terapię boreliozy z wykorzystaniem urządzeń BICOM, które są uważane za najskuteczniejsze na rynku. Terapie na generatorze Rife wdrożyliśmy w 2014r, a następnie zostały one rozszerzone o generator plazmowy.

Należy mieć świadomość, iż w przypadku boreliozy, która stała się bardzo zjadliwą chorobą, koniecznym jest odbycie minimum 20 zabiegów w okresie kilku miesięcy, a nieraz więcej. Przy stwardnieniu rozsianym, czy początkach choroby Parkinsona należy być przygotowanym na to, iż liczba ta może być większa. Jednak aby poddać się terapii niekonwencjonalnej przy SM czy Parkinsonie należy rozpocząć to będąc jeszcze w dobrym stanie. Trzeba samodzielnie chodzić, gdyż część degradacji układu nerwowego ma nieodwracalny charakter, można je tylko zahamować.

Podstawowym elementem terapii boreliozy są zabiegi na generatorze plazmowym. Przed rozpoczęciem terapii konieczne jest wykonanie biorezonansowego testu boreliozy i koinfekcji BICOM, nawet jeśli chory posiada badania wykonane w innym ośrodku, w tym pozytywne badania medyczne. Terapie bioenergetyczne oferowane przez naszą Przychodnie pozwalają na eliminację bakterii wywołujących boreliozę dzięki zastosowaniu serii zabiegów z użyciem częstotliwości, bez wykorzystania żadnych leków.

Nasza Przychodnia wykonuje test, którego nie ma w ofercie jakikolwiek gabinet lub ośrodek w kraju. Liczy on ok. 130 pozycji i obejmuje 40 bakterii borrelia różnych szczepów, a także wszystkie możliwe szerokopojęte koinfekcje boreliozy, a także obecność lub ryzyko rozwoju choroby degeneracyjnej układu nerwowego; stwardnienia rozsianego SM, stwardnienia zanikowego bocznego ALS/SLA, choroby Parkinsona, zaniku wieloukładowego MSA i demielinizacji. Test rzuca inny, nowy sposób patrzenia na tą chorobę i czynniki wpływające na jej rozwój oraz uniemożliwiające terapię.

Jak wyglądają zabiegi i sama terapia

Czas trwania zabiegu na boreliozę i wybrane koinfekcje na generatorze Rife wynosi ok. 3 godziny.

Przychodnia łączy terapie generatorem Rife z biorezonansem BICOM. Proponowane są takie schematy, które będą najskuteczniejsze i najefektywniejsze dla danego chorego. Niektóre koinfekcje (pierwotniaki, bakterie, wirusy) lepiej jest leczyć generatorem plazmowym Rife, a niektóre na biorezonansie BICOM. Takie podejście przynosi trwalszy efekt i zmniejsza liczbę koniecznych wizyt (niższy jest przez to oczywiście koszt). W opinii naszej firmy oferowanie terapii wszystkich patogenów (chorób, bakterii, wirusów) tylko i wyłącznie na generatorze plazmowym lub tylko na biorezonansie nie jest optymalne, gdyż nie wszystkie te kuracje są tak samo skuteczne. Niektóre wymagają innej metody, która zapewnia lepszy rezultat.

Głównym elementem terapii boreliozy są oczywiście zabiegi na generatorze plazmowym, do których dodatkowo są wykonywane zabiegi na maszynach BICOM na niektóre koinfekcje. Na początku wykonywane są zwykle 2 zabiegi na generatorze w tygodniu, a następnie ich liczba może zostać zmniejszona do 1 tygodniowo lub nawet rzadziej, kiedy stan chorego się poprawi. Generator Rife zapewnia szybkie obniżanie poziomu bakterii borrelia, a biorezonans, który działa komplementarnie (skuteczniej usuwa niektóre koinfekcje) utrwala osiągane wyniki i wydłuża uzyskany czas remisji choroby. Dlatego nasza metoda łączy obie te terapie w celu zapewnia najlepszego i możliwie trwałego efektu terapii. Część terapeutyczna to połączenie kilkudziesięciu algorytmów częstotliwości, podczas których do pacjenta są przekazywane drgania bioelektromagnetyczne o spektrum, na które będą czułe bakterie doprowadzając poprzez rezonans do ich zniszczenia.

Zasada działania terapii Rife jest opisana w zakładce

https://brm-med.pl/generator-plazmowy-borelioza/

Działanie terapii obejmuje bakterie ukryte w rezerwuarach, w układzie nerwowym (przyczyna nauroboreliozy), jak i również w tkankach, do których nie są w stanie dotrzeć antybiotyki i inne procedury terapeutyczne (np. ozon, inne wlewki). Dodatkowo mogą być rozbijane i otwierane cysty. Terapia jest w stanie wyeliminować krętki z układu nerwowego, ale również szczepy uodpornione na wszelkiego rodzaju antybiotyki. Terapia działa jedynie na te bakterie, do których ją dostrojono. Musi ona także trwać odpowiednio długo, aby podczas jej trwania możliwe było otworzenie cyst i uwolnienie krętków. Unieszkodliwione bakterie są z sukcesem eliminowane z organizmu. Ma to miejsce w analogiczny sposób jak w przypadku innego rodzaju toksyn, a także każdego martwego patogenu zwalczonego dzięki systemowi odporności lub przy pomocy antybiotyków.

Cele terapii

Celem terapii jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na obecność aktywnych bakterii borrelia oraz znacząca poprawa samopoczucia chorego. Wówczas terapię boreliozy można uznać za zakończoną, a chory może przejść na Pakiet bezpłatnych terapii utrwalających oraz na protokół ziołowy, aby zmniejszyć ryzyko nawrotów choroby. Jeśli pacjent chce terapia podstawowa może być prowadzona nieco dłużej nawet po uzyskaniu negatywnych wyników przez kilka razy pod rząd.

Niemożliwie jest przeprowadzenie skutecznej terapii boreliozy podczas kilku spotkań jakie oferują wybrane „konkurencyjne” ośrodki. Skutek takich zabiegów nie będzie wówczas trwały, mimo poprawy stanu na początku. Mogą być one skuteczne tylko wobec osoby, która zaraziła się bardzo niedawno, a wykryta choroba nie jest jeszcze rozsiana.

Leczenie koinfekcji

Usuwanie koinfekcji boreliozy oraz toksyn z zastosowaniem generatora plazmowego wg Rife oraz biorezonansu BICOM

Metodą bioterapii oraz Rife usuwamy w Przychodni wszystkie koinfekcje boreliozy (wśród nich inne bakterie, riketsje, wirusy oraz pierwotniaki, a nawet metale ciężkie). Zabiegi eliminujące tego rodzaju patogeny są bardzo skuteczne i praktycznie osiągają 100%. Trudne jest natomiast usuwanie zimnicy i mykoplazmozy, które w niektórych przypadkach mają tendencje do nawrotów (reaktywują się z ukrytych form przetrwalnikowych), ale ich likwidacja nie jest nie możliwa.

Terapię boreliozy nieraz należy zacząć od usuwania pewnych obciążeń nie będących boreliozą. Leczenie mające na celu tylko eliminację z organizmu borrelii to stanowczo zbyt mało. Można stwierdzić, że nie jest łatwo wówczas trwale wyzdrowieć. Terapie i leczenie, które sprawdzały się jeszcze parę lat temu, obecnie są niewystarczające. Aktualnie trzeba połączyć działania na wielu frontach. Zdecydowana większość metod niekonwencjonalnych polega na przywróceniu równowagi i zdolności organizmu do samoregulacji. Podejmując się terapii boreliozy, najpierw należy usuwać koinfekcje oraz niektóre toksyny. Bez tego terapia boreliozy w większości przypadków będzie nieefektywna. W przypadku wystąpienia boreliozy połączonej z licznymi konfekcjami (obecnie większość przypadków), mimo ogólnego dobrego stanu chorego, koniecznie należy rozpocząć terapię od usunięcia niektórych toksyn, a następnie rozpocząć eliminowanie boreliozy. Podobny typ strategii stosowany jest przez niektórych lekarzy akademickich.

Nierzadko znaczące polepszenie stanu chorego uzyskuje poprzez uprzednie usunięcie pasożytów i innych bakterii, których objawy bardzo często są nieprawidłowo przypisane boreliozie. Duże znaczenie ma bowiem występowanie innych patogenów (pasożytów, pierwotniaków, wirusów, bakterii, w tym innych krętków), a także toksyn w organizmie. W momencie wystąpienia pewnych zjadliwych typów bakterii ilość niezbędnych zabiegów może być zwiększona. Nie zawsze można tego z góry przewidzieć. Podobnie jak wspomniano wcześniej wygląda sytuacja u chorych na różne choroby autoimmunologiczne. Dużo zależy od liczby koinfekcji, a także miejsc ulokowania przetrwalnikowych cyst, przy których ważnym czynnikiem jest również szybkość ich otwierania się, a także tego jak długo jest się chorym na boreliozę i czy była leczona nieskutecznie w przeszłości.

Kilka konkurencyjnych gabinetów na terenie naszego kraju, które mają w swojej ofercie na boreliozę "podobne" programy leczenia plazmą, w przypadku zagadnienia likwidacji konfekcji nie wypowiada się lub jest nieprecyzyjna. Skupia uwagę jedynie na boreliozie (choroba z Lyme) lub zapewnia, że leczy boreliozę i "wszystkie koinfekcje" łącznie podczas jednego seansu, nie wydaje jednak na piśmie żadnych wyników badań, nazw koinfekcji oraz tego co zostało "wyleczone". Nie ma więc możliwości zweryfikowania prawdziwości tych zapewnień. Patrząc obecnie na boreliozę i jej lawinowe rozprzestrzenianie się możemy wnioskować, że typowa borelioza samodzielnie pojawia się rzadziej i bez kompleksowego podejścia nie jest możliwa poprawa do zdrowia.

Konieczne są prozdrowotne zmiany przyzwyczajeń

Każdy chory musi również przygotować się na zmiany przyzwyczajeń, gdyż poza terapią niezbędne jest zazwyczaj przeprowadzenie poważnych zmian w nawykach dotyczących zdrowia i diety.

Bezwzględnym zaleceniem w trakcie terapii oraz po jej zakończeniu jest przejście na dietę bezglutenową oraz bezmleczną, bogatą w produkty alkalizujące (warzywa i owoce), którą należy stosować zawsze. W cięższych przypadkach, praktycznie tak jak przy chorobach autoimmunologicznych oprócz prowadzenia terapii boreliozy oraz koinfekcji, trzeba prowadzić kompleksową detoksykację organizmu (metale ciężkie, inne pasożyty nawet spoza konfekcji), głębokie odkwaszenie, suplementację, zioła, odpowiednią dietę. U pewnego procenta osób nie jest możliwe rozpoczęcie leczenia, z powodu zbytnio rozregulowanego układu odporności. Taką sytuację powoduje obecność różnego rodzaju toksyn oraz obciążeń, których dany organizm nie daje rady prawidłowo kontrolować, a narządy układu wydalniczego je usuwać. Dr. Klinghardt radzi także odłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne będące w bliskim otoczeniu chorego. Zalecenia uwzględniają nawet eliminację urządzeń, a także systemów bezprzewodowych. Jeżeli to tylko możliwe należy zrezygnować z ciągłego noszenia telefonu komórkowego i pozostawiać go w ciągu dnia jak najdalej od ciała (minimum kilka metrów). Normą powinno być wyłączenie na noc wszystkich bezprzewodowych urządzeń w domu oraz zawsze wtedy, gdy nie są nam potrzebne. Telefon komórkowy nie może pełnić funkcji budzika w sypialni. W sypialni nie powinno być również miejsca dla routerów, laptopów z wifi, a także innych bezprzewodowych i nadawczo-odbiorczych urządzeń. Organizm ludzki nie jest dostosowany do ciągłego poddawania go wpływowi działania tego typu urządzeń operujących na częstotliwościach mikrofalowych. Dobrze także wdrożyć wysiłek fizyczny.

Gwarancja skuteczności terapii

Zabiegi oferowane przez naszą Przychodnie są alternatywną oraz niewątpliwie skuteczną terapią przewlekłej boreliozy, nawet w sytuacji gdy medycyna akademicka wcześniej sobie nie poradziła, a leczenie antybiotykami nie dało spodziewanej, czy też najmniejszej poprawy stanu zdrowia pacjenta. Zabiegi można stosować także wobec pacjentów, którzy nie stosują konwencjonalnych leków ze względu na swoje przekonania lub dla których skutki uboczne antybiotyków są zbyt dotkliwe; nie mogą ich zażywać z powodu alergii, grzybic, zniszczonych nerek lub wątroby, osłabionego układu odporności. Niektórzy stosują terapie niekonwencjonalne w naszej Przychodni równolegle z antybiotykoterapią i przynosi to pozytywne rezultaty. Nasza Przychodnia nigdy nie odwodzi od stosowania leków i nie komentuje zaleconych kuracji, każdy pacjent podejmuje suwerenną decyzję w kwestii równoległego leczenia konwencjonalnego, które nie wpływa na naszych zabiegów. Efekt pozytywnie zakończonej terapii jest podobny jak skutecznej antybiotykoterapii, ale efekt osiąga się zazwyczaj szybciej i bez niepotrzebnego obciążania organizmu skutkami wykorzystania toksycznych leków. Samopoczucie pacjenta korzystającego z generatora plazmowego i biorezonansu jest zwykle znacznie lepsze niż osoby korzystającej z inwazyjnej terapii lekowej. Po odbyciu pełnej kuracji następuje znaczne polepszenie samopoczucia i stanu osoby nawet ciężko chorującej wcześniej na boreliozę. Co więcej ta poprawa jest gwarantowana.

Po zakończeniu terapii powinny być systematycznie stosowane odpowiednie zioła i suplementy, aby możliwie zredukować ryzyko nawrotu. Wspomniane suplementy należy zakupić samodzielnie, na podstawie wytycznych przekazanych przez bioterapeutę. Firma nie zajmuje się handlem suplementami i ziołami.

W trakcie samej terapii w naszej Przychodni na boreliozę, raczej nie należy stosować żadnych ziół na boreliozę i protokołów ziołowych wzmacniających odporność, gdyż może to osłabić i wydłużyć terapię. Po zakończeniu terapii należy także unikać zabiegów, które mogą zwiększyć ryzyko nawrotów choroby (wysiania się krętków z ukrytych form przetrwalnikowych, które niewykrywalne pozostały po zakończonej terapii) tj. sauna, komora hiperbaryczna i inne o podobnym działaniu oraz ziół i suplementów na rozbijanie cyst, które prowokują rozsiew krętków ukrytych w cystach.

Trudne przypadki

W najcięższych przypadkach boreliozy oraz neuroboreliozy można zazwyczaj znacząco poprawić stan pacjenta poprzez terapie z użyciem częstotliwości oraz zahamować rozwój choroby autoimmunologicznej wywołanej boreliozą, a także nawet stwardnienia rozsianego i choroby Parkinsona. Po zakończeniu zabiegów ustępują przeważnie wszystkie lub większość dolegliwości spowodowane przez boreliozę. Nie mogą zregenerować się narządy i układy nie mające zdolności do regeneracji, a są zniszczone z nieodwracalnym skutkiem. W takim przypadku chodzi bardziej o zastopowanie dalszego procesu degeneracji.

Mają miejsce oczywiście „trudne przypadki”, podobnie jak w medycynie akademickiej. Nieraz sytuacja wymaga znacznego zwiększenia liczby zabiegów lub powtórzenia terapii w poszerzonym protokole i dodatkowymi algorytmami terapeutycznymi. Sporadycznie zdarzają się osoby rozczarowane efektami terapii boreliozy lub niezadowolone, na które nic nie działa, są one na szczęście rzadkie.

Należy koniecznie pamiętać, że bakterie wywołujące boreliozę błyskawicznie, po wystąpieniu zagrożenia albo znalezienia się w niekorzystnym środowisku, wytwarzają formy L, które są bardzo odporne. Czas takiego procesu może być liczony minutach od pojawienia się niebezpieczeństwa. Następnie formy L zmieniają się w cysty, które zawierają uśpiony prowirus. Żadne testy medyczne i niekonwencjonalne nie wykrywają cyst!

Krętki ukrywają się również w przestrzeni wewnątrzkomórkowej, do której nie docierają konwencjonalne terapie, ani nie funkcjonuje mechanizm układu odporności. Tam również nie wykrywają ich żadne testy.

Osoby posiadające nabyty lub wrodzony deficyt odporności muszą się liczyć z trudnościami. Deficyt taki może być wywołany rozchwianiem (pobudzeniem, rozregulowaniem) układu immunologicznego, obecnością oraz kumulacją różnego rodzaju toksyn, a także szkodliwym wpływem promieniowania (bezprzewodowe technologie nadawczo/odbiorcze, w tym telefonia komórkowa) na organizm. U osób z upośledzoną odpornością bakterie borrelia często namnażają się szybciej w przerwach między zabiegami, a układ odporności na skutek upośledzenia nie będzie mógł odpowiednio ich kontrolować. Współpraca układu immunologicznego jest bardzo ważna dla skutecznego leczenia choroby. Należy dbać u system immunologiczny i go w miarę możliwości wzmacniać, bo jest to klucz do zdrowia. Stan pacjenta poprawia się jednak nawet w najbardziej trudnych przypadkach, a nawroty mają przeważnie wówczas lżejszy przebieg, jednak choroba wymaga stałej kontroli.

Wyjątkowo trudne przypadki wymagają powtarzania terapii generatorem plazmowym raz na jakiś czas. Sprawa jednak wygląda podobnie w przypadku klasycznej antybiotykoterapii, gdzie niemal wszyscy pacjenci podejmują kurację na nowo lub stosują ją ciągle, gdyż całkowite wyleczenia boreliozy antybiotykami są naprawdę rzadkie.

Pakiet bezpłatnych Terapii Utrwalających

Dla osób, które zakończyły terapię boreliozy z sukcesem, uzyskując niewykrywalny poziom boreliozy, po zakończeniu właściwej terapii nasza Przychodnia oferuje Pakiet 5 bezpłatnych Terapii Utrwalających remisję choroby. Jest to seria zabiegów dla klientów, którzy wcześniej przeszli pełną terapię boreliozy w naszej Przychodni. Nie oferujemy go osobom, które leczyły/leczą się na boreliozę w innym gabinecie lub u lekarza lub nie przestrzegały naszych zaleceń (częstotliwość wizyt, usuwanie koinfekcji itp). Można na przykład wyznaczyć każdą z takich wizyt co 4 tygodnie. Pakiet może być wykorzystany tylko jednorazowo. W przypadku nieobecności klienta na bezpłatnej terapii w ramach wyznaczonego terminu pakietu utrwalającego, przepada ona i nie będzie wyznaczony termin zastępczy lub dodatkowy. Terminy te są uzgadniane z klientem z góry jednorazowo i nie będą później zmieniane.