Neuroborelioza leczenie niekonwencjonalne w Warszawie

BICOM jaki oferuje nasza firma oprócz wykrycia boreliozy w organizmie, pozwala również na eliminację bakterii borrelia (wywołujących boreliozę) dzięki zastosowaniu serii zabiegów, bez wykorzystania leków. Zanim terapia zostanie rozpoczęta trzeba wykonać biorezonansowy test boreliozy oraz koinfekcji, także w przypadku, gdy chory posiada wynik badań z innego ośrodka lub dodatnie testy medyczne. Nasza Przychodnia wykonuje test, którego nie ma w ofercie jakikolwiek gabinet, a także ośrodek w kraju. Obejmuje on ok. 40 bakterii borrelia różnych szczepów, a także wszystkie możliwe szerokopojęte koinfekcje boreliozy, a także obecność lub ryzyko rozwoju choroby degeneracyjnej układu nerwowego (ALS/SLA,Parkinsona, MSA) i demielinizacji, w tym stwardnienie rozsianego. Test rzuca inny, nowy sposób patrzenia na tą chorobę i czynniki wpływające na jej rozwój oraz uniemożliwiające terapię.

Przychodnia prowadzi biorezonansową, a jednocześnie niekonwencjonalną terapię boreliozy i jest jedną z nielicznych stosujących tą metodę w Polsce oraz pierwszą, która wdrożyła ją w Warszawie. Jako pierwsza w Polsce uruchomiła taką terapię boreliozy z wykorzystaniem urządzeń BICOM, które są uważane za najskuteczniejsze. Firma dysponuje doświadczeniem w dziedzinie boreliozy, którą biorezonansowo zajmuje się od kilku lat prowadząc terapię odwróconymi drganiami oraz rozbijanie cyst. Należy mieć świadomość, iż koniecznym jest odbycie 40-50 zabiegów w okresie kilku miesięcy jedynie w sprawie samej boreliozy, a bywa również, że spotkań jest znacznie więcej.

Koinfekcje trzeba natomiast wyeliminować wcześniej, gdyż skupianie uwagi wyłącznie na terapii boreliozy okazuje się niewystarczające. Duże znaczenie ma bowiem występowanie innych patogenów (pasożytów, pierwotniaków, wirusów, bakterii, w tym innych krętków), a także toksyn w organizmie. W momencie wystąpienia pewnych zjadliwych typów bakterii wywołujących boreliozę ilość niezbędnych zabiegów może być znacząco zwiększona. Nie zawsze można to przewidzieć. Podobnie wygląda sytuacja u chorych na stwardnienie rozsiane, a także innego rodzaju choroby autoimmunologiczne, wówczas konieczna ilość zabiegów boreliozy musi być znacząco większa. Dużo zależy od liczby, a także miejsc ulokowania przetrwalnikowych cyst, przy których ważnym czynnikiem jest również szybkość ich otwierania się, a także tego jak długo jest się chorym na boreliozę i czy była leczona nieskutecznie w przeszłości.

Niemożliwie jest przeprowadzenie skutecznej terapii boreliozy podczas kilku-kilkanaście spotkań jakie oferują wybrane „konkurencyjne” ośrodki. Skutek takich zabiegów nie będzie wówczas trwały, mimo poprawy stanu na początku. Mogą być one skuteczne tylko wobec osoby, która zaraziła się bardzo niedawno, a wykryta choroba nie jest jeszcze rozsiana.

Czas trwania zabiegu biorezonansowego BICOM na boreliozę to zwykle 3 godziny. Na początku wykonywane są zwykle 3 zabiegi w tygodniu, a następnie ich liczba może zostać zmniejszona do 2 tygodniowo. Zabieg każdorazowo rozpoczyna testowanie, które pozwala ocenić postępy terapii. Część terapeutyczna to połączenie kilku biorezonansowych algorytmów, podczas których do pacjenta są przekazywane drgania bioelektromagnetyczne o spektrum, na które będą czułe bakterie borrelia. Dotyczy to również tych, które znajdują się w układzie nerwowym, jak i również w tkankach, do których nie są w stanie dotrzeć antybiotyki i inne procedury terapeutyczne (np. ozon, inne wlewki). Dodatkowo każdorazowo są rozbijane i otwierane cysty. Terapia BICOM jest w stanie wyeliminować krętki także z układu nerwowego (neuroborelioza), w tym również szczepy uodpornione na wszelkiego rodzaju antybiotyki. Terapia działa jedynie na te bakterie, do których ją za każdym razem ręcznie dostrojono. Musi ona także trwać odpowiednio długo, aby podczas jej trwania możliwe było otworzenie cyst i uwolnienie krętków. Unieszkodliwione bakterie są z sukcesem eliminowane z organizmu. Ma to miejsce w analogiczny sposób jak w przypadku innego rodzaju toksyn, a także każdego martwego patogenu zwalczonego dzięki systemowi odporności lub przy pomocy antybiotyków.

Celem terapii jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na obecność aktywnych bakterii borrelia przynajmniej przez 3 do 5 kolejnych wizyt oraz znacząca poprawa samopoczucia chorego. Wówczas terapię biorezonansową można uznać za zakończoną i chory przechodzi na protokół ziołowy, aby zmniejszyć ryzyko nawrotów choroby. Jeśli pacjent chce terapia może być prowadzona nieco dłużej nawet po uzyskaniu negatywnych wyników przez kilka razy pod rząd.

Każdy chory musi również przygotować się na zmiany przyzwyczajeń, gdyż poza terapią niezbędne jest zazwyczaj przeprowadzenie poważnych zmian w nawykach dotyczących zdrowia i diety.

Gwarancja skuteczności terapii

Zabiegi BICOM są biorezonansową, alternatywną oraz niewątpliwie skuteczną terapią przewlekłej boreliozy, nawet w sytuacji gdy medycyna akademicka wcześniej sobie nie poradziła, a leczenie antybiotykami nie dało spodziewanej, czy też najmniejszej poprawy stanu zdrowia pacjenta. Zabiegi BICOM mnożna stosować także wobec pacjentów, którzy nie stosują konwencjonalnych leków ze względu na swoje przekonania lub dla których skutki uboczne antybiotyków są zbyt dotkliwe; nie mogą ich zażywać z powodu alergii, grzybic, zniszczonych nerek lub wątroby, osłabionego układu odporności. Niektórzy stosują biorezonans równolegle z antybiotykoterapią i przynosi to pozytywne rezultaty. Nasza Przychodnia nigdy nie odwodzi od stosowania leków i nie komentuje zaleconych kuracji, każdy pacjent podejmuje suwerenną decyzję w kwestii równoległego leczenia konwencjonalnego, które nie wpływa na skuteczność biorezonansu. Efekt pozytywnie zakończonej terapii BICOM jest podobny jak skutecznej antybiotykoterapii, ale efekt osiąga się zazwyczaj szybciej i bez niepotrzebnego obciążania organizmu skutkami wykorzystania toksycznych leków. Samopoczucie pacjenta korzystającego z biorezonansu jest zwykle znacznie lepsze niż osoby korzystającej z inwazyjnej terapii lekowej. Po odbyciu pełnej kuracji BICOM, następuje znaczne polepszenie samopoczucia i stanu osoby nawet ciężko chorującej wcześniej na boreliozę. Co więcej ta poprawa jest gwarantowana.

Po zakończeniu terapii BICOM powinny być systematycznie stosowane odpowiednie zioła i suplementy, aby możliwie zredukować ryzyko nawrotu. Wspomniane suplementy należy zakupić samodzielnie, na podstawie wytycznych przekazanych przez bioterapeutę. Firma nie zajmuje się handlem suplementami i ziołami.

W trakcie samej terapii BICOM na boreliozę, raczej nie należy stosować żadnych ziół na boreliozę i protokołów ziołowych wzmacniających odporność, gdyż może to osłabić i wydłużyć terapię BICOM. Po zakończeniu terapii należy także unikać zabiegów, które mogą zwiększyć ryzyko nawrotów choroby (wysiania się krętków z ukrytych form przetrwalnikowych, które niewykrywalne pozostały po zakończonej terapii) tj. sauna, komora hiperbaryczna i inne o podobnym działaniu oraz ziół i suplementów na rozbijanie cyst, które prowokują rozsiew krętków ukrytych w cystach.

Terapię boreliozy trzeba zacząć od usuwania konfekcji oraz pewnych obciążeń. Leczenie mające na celu tylko eliminację z organizmu borrelii to stanowczo zbyt mało. Można stwierdzić, że nie jest łatwo wówczas trwale wyzdrowieć. Terapie i leczenie, które sprawdzały się jeszcze parę lat temu, obecnie są niewystarczające. Aktualnie trzeba połączyć działania na wielu frontach. Zdecydowana większość metod niekonwencjonalnych polega na przywróceniu równowagi i zdolności organizmu do samoregulacji. Podejmując się terapii boreliozy, najpierw należy usuwać koinfekcje oraz niektóre toksyny. Bez tego terapia boreliozy w większości przypadków będzie nieefektywna. W przypadku wystąpienia boreliozy połączonej z licznymi konfekcjami (obecnie większość przypadków), mimo ogólnego dobrego stanu chorego, koniecznie należy rozpocząć terapię od usunięcia koinfekcji, a następnie rozpocząć eliminowanie boreliozy. Podobny typ strategii stosowany jest przez niektórych lekarzy postępujących według ILADS. Nierzadko znaczące polepszenie stanu chorego uzyskuje poprzez uprzednie usunięcie pasożytów, których objawy bardzo często są nieprawidłowo przypisane boreliozie.

W cięższych przypadkach, praktycznie tak jak przy chorobach autoimmunologicznych oprócz prowadzenia terapii boreliozy oraz koinfekcji, trzeba prowadzić kompleksową detoksykację organizmu (metale ciężkie, inne pasożyty nawet spoza konfekcji), głębokie odkwaszenie, suplementację, zioła, odpowiednią dietę. U pewnego procenta osób nie jest możliwe rozpoczęcie leczenia, z powodu zbytnio rozregulowanego układu odporności. Taką sytuację powoduje obecność różnego rodzaju toksyn oraz obciążeń, których dany organizm nie daje rady prawidłowo kontrolować, a narządy układu wydalniczego je usuwać. Dr. Klinghardt radzi także odłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne będące w bliskim otoczeniu chorego. Zalecenia uwzględniają nawet wykręcenie korków na noc oraz obowiązkową eliminację urządzeń, a także systemów bezprzewodowych. Jeżeli to tylko możliwe należy zrezygnować z ciągłego noszenia telefonu komórkowego i pozostawiać go w ciągu dnia jak najdalej od ciała (minimum kilka metrów). Normą powinno być wyłączenie na noc wszystkich bezprzewodowych urządzeń w domu oraz zawsze wtedy, gdy nie są nam potrzebne. Telefon komórkowy nie może pełnić funkcji budzika w sypialni. W sypialni nie powinno być również miejsca dla routerów, laptopów z wifi, a także innych bezprzewodowych i nadawczo-odbiorczych urządzeń. Organizm ludzki nie jest dostosowany do ciągłego poddawania go wpływowi działania tego typu urządzeń operujących na częstotliwościach mikrofalowych.

Usuwanie koinfekcji boreliozy oraz toksyn z zastosowaniem biorezonansu BICOM

Metodą BICOM usuwamy u nas wszystkie koinfekcje boreliozy (wśród nich inne bakterie, riketsje, wirusy oraz pierwotniaki, a nawet metale ciężkie). Zabiegi eliminujące tego rodzaju patogeny są bardzo skuteczne i praktycznie osiągają 100%. Trudne jest natomiast usuwanie zimnicy i mykoplazmozy, które w niektórych przypadkach mają tendencje do nawrotów (reaktywują się z ukrytych form przetrwalnikowych), ale ich likwidacja nie jest nie możliwa.

Kilka konkurencyjnych gabinetów na terenie naszego kraju, które mają w swojej ofercie biorezonans na boreliozę oparty na zbliżonej zasadzie działania, w przypadku zagadnienia likwidacji tych konfekcji nie wypowiada się, skupiając uwagę jedynie na boreliozie sensu stricte (tak zwanej chorobie z Lyme). Patrząc obecnie na boreliozę i jej lawinowe rozprzestrzenianie się możemy wnioskować, że typowa borelioza samodzielnie pojawia się rzadziej i bez kompleksowego podejścia nie jest możliwa poprawa do zdrowia.

Trudne przypadki

W najcięższych przypadkach boreliozy oraz neuroboreliozy można zazwyczaj znacząco poprawić stan pacjenta poprzez terapie BICOM oraz zahamować rozwój choroby autoimmunologicznej wywołanej boreliozą, a także nawet stwardnienia rozsianego i choroby Parkinsona. Po zakończeniu zabiegów ustępują przeważnie wszystkie lub większość dolegliwości spowodowane przez boreliozę. Nie mogą zregenerować się narządy i układy nie mające zdolności do regeneracji, a są zniszczone z nieodwracalnym skutkiem. W takim przypadku chodzi bardziej o zastopowanie dalszego procesu degeneracji.

Mają miejsce oczywiście „trudne przypadki”, podobnie jak w medycynie akademickiej. Nieraz sytuacja wymaga znacznego zwiększenia liczby zabiegów lub powtórzenia terapii BICOM w poszerzonym protokole i dodatkowymi algorytmami terapeutycznymi. Sporadycznie zdarzają się osoby rozczarowane efektami terapii boreliozy lub niezadowolone, są one na szczęście rzadkie.

Należy koniecznie pamiętać, że bakterie wywołujące boreliozę błyskawicznie, po wystąpieniu zagrożenia albo znalezienia się w niekorzystnym środowisku, wytwarzają formy L, które są bardzo odporne. Czas takiego procesu może być liczony minutach od pojawienia się niebezpieczeństwa. Następnie formy L zmieniają się w cysty, które zawierają uśpiony prowirus. Żadne testy medyczne i niekonwencjonalne nie wykrywają cyst!

Krętki ukrywają się również w przestrzeni wewnątrzkomórkowej, do której nie docierają konwencjonalne terapie, ani nie funkcjonuje mechanizm układu odporności. Tam również nie wykrywają ich żadne testy.

Osoby posiadające nabyty lub wrodzony deficyt odporności muszą się liczyć z trudnościami. Deficyt taki może być wywołany rozchwianiem (pobudzeniem, rozregulowaniem) układu immunologicznego, obecnością oraz kumulacją różnego rodzaju toksyn, a także szkodliwym wpływem promieniowania (bezprzewodowe technologie nadawczo/odbiorcze, w tym telefonia komórkowa) na organizm. U osób z upośledzoną odpornością bakterie borrelia często namnażają się szybciej w przerwach między zabiegami, a układ odporności na skutek upośledzenia nie będzie mógł odpowiednio ich kontrolować. Współpraca układu immunologicznego jest bardzo ważna dla skutecznego leczenia choroby. Należy dbać u system immunologiczny i go w miarę możliwości wzmacniać, bo jest to klucz do zdrowia. Stan pacjenta poprawia się jednak nawet w najbardziej trudnych przypadkach, a nawroty mają przeważnie wówczas lżejszy przebieg, jednak choroba wymaga stałej kontroli.

Wyjątkowo trudne przypadki wymagają powtarzania terapii BICOM raz na jakiś czas. Sprawa jednak wygląda podobnie w przypadku klasycznej antybiotykoterapii, gdzie niemal wszyscy pacjenci podejmują kurację na nowo lub stosują ją ciągle, gdyż całkowite wyleczenia boreliozy antybiotykami są naprawdę rzadkie.

Pakiety Terapii Utrwalających – bezpłatnych

Dla osób ze skłonnością do nawrotów lub ogólnie cięższych przypadków, po zakończeniu właściwej terapii Przychodnia oferuje Pakiety Terapii Utrwalających. Jest to seria 2h zabiegów, które kontynuuje się po właściwej terapii boreliozy w naszej Przychodni. Są one udostępniane jako pakiet 5 Bezpłatnych Zabiegów Utrwalających lub Pakiet 10 Zabiegów Utrwalających w specjalnej obniżonej cenie. Klient może wybrać opcję odpowiednią dla siebie. Oferta ta jest skierowana tylko do naszych klientów, którzy przeszli pełną terapię boreliozy.

Pełną ofertę naszej Przychodni znajdziesz na www.biorezonans-warszawa.pl (wpisz ręcznie ten adres do przeglądarki)