Borelioza a stwardnienie rozsiane

Powiązanie boreliozy ze stwardnieniem rozsianym, ALS, chorobą Parkinsona

Stwardnienie rozsiane choroba Parkinsona leczenie niekonwencjonalne

Co można zrobić z punktu widzenia medycyny holistycznej w przypadku podejrzenia stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona lub występowania innej choroby demielinizującej układ nerwowy, a także w sytuacji, w której już wiadomo, że taka choroba występuje

Wprowadzenie

Niekonwencjonalny test biorezonansowy BICOM u osoby cierpiącej na boreliozę wykrywa także często SM lub ryzyko jego rozwoju, którego testy medyczne jeszcze nie potwierdzają. Ma to miejsce często ze względu na początki choroby i dopiero lekkie pojawiające się symptomy demielinizacji. Przy użyciu biorezonansu BICOM na poziomie energetycznym (wykrywa ją biorezonans, ale medycyna klasyczne tego jeszcze nie potwierdza) ta choroba jest jednak już wykrywalna. Niestety te przypadki występują znacznie częściej niż sytuacja odwrotna, gdy ma miejsce nieprawidłowa diagnoza medyczna obecności SM (którego w rzeczywistości nie ma) u osoby z boreliozą.

Bakterie borrelia wywołujące boreliozę mają również swój udział w powstawaniu innych ciężkich schorzeń mających negatywny wpływ na układ nerwowy. Borelioza jest obecna zawsze przy chorobie Parkinsona, zwykle także ALS (SLA). Występują one rzadziej od stwardnienia rozsianego, które jest wykrywane obecnie niestety coraz częściej u bardzo młodych osób. Masowe występowanie lekkich objawów stwardnienia rozsianego (początki choroby) może powodować wrażenie, że obecnie staje się ono plagą. Doświadczenie naszej przychodni z wykorzystaniem BICOM pokazuje, że stwardnienie rozsiane oraz borelioza są ze sobą powiązane. Stwardnienie rozsiane w rzeczywistości jest objawem boreliozy z autoagresją i demielinizacją układu nerwowego, pomimo tego, że oficjalna medycyna tego nie potwierdza. Niektórzy lekarze głównego nurtu temu zdecydowanie zaprzeczają, mimo to test BICOM wykrywa boreliozę praktycznie u każdego chorego na SM i Parkinsona. Borelioza jest głównym, ale jednocześnie nie jedynym powodem zachorowania na stwardnienie rozsiane, więc zwykle wykrywanych jest jeszcze kilka innych charakterystycznych obciążeń.

Medycyna akademicka twierdzi, że stwardnienie rozsiane oraz inne choroby neurodegeneracyjne o podłożu autoimmunologicznym są nieuleczalnymi chorobami o nieznanej etiologii. Terapie medyczne stosowane oraz oferowane to sterydy i interferon, które mimo, że są bardzo szkodliwe poprzez swoją toksyczność (liczne skutki uboczne) stosuje się, aby jedynie spowolnić rozwój schorzenia, ale nie zapewniają niestety wyzdrowienia. Dodatkowo nie są w stanie pomóc w spowolnieniu choroby każdemu choremu, w niektórych przypadkach ich stosowanie nie przynosi żadnego pozytywnego skutku.

Testy sprawdzające

Nasza przychodnia dysponuje również testem diagnozującym BICOM, który na poziomie energetycznym może wskazać wiele chorób układu nerwowego: RLS, ALS, stwardnienie rozsiane, chorobę Alzheimera, Parkinsona, polineuropatię i inne, nawet w sytuacji, gdy medycyna akademicka nie jest jeszcze w stanie postawić diagnozy lub choroba jest w bardzo wczesnym stadium. W ofercie jest także test sprawdzający czy objawy choroby wywołuje stwardnienie rozsiane, czy to „tylko” borelioza.

Natomiast w sytuacji kiedy u danej osoby zdiagnozowano już medycznie zachorowanie na stwardnienie rozsiane, fibromyalgię lub dostrzeżono początki choroby Parkinsona lub innego rodzaju choroby autoimmunologicznej, to wówczas dobrze jest przeprowadzić Specjalistyczny test przy chorobach autoimmunologicznych BICOM, który umożliwia kompleksowo wykryć wszelkiego rodzaju obciążenia sprzężone z tymi chorobami (możliwe przyczyny powstania choroby). Następnie możliwe jest rozpoczęcie specjalistycznego protokołu terapeutycznego BICOM stosowanego przy chorobach autoimmunologicznych, którego zadaniem jest eliminacja choroby lub jej zatrzymanie (w zależności od jednostki chorobowej i stopnia poczynionych już zniszczeń w organizmie).

Niekonwencjonalna terapia na generatorze plazmowym oraz na maszynach BICOM - holistyczne podejście do chorób autoimmunologicznych

Stwardnienie rozsiane jak i również inne choroby autoimmunologiczne takie jak choroba Parkinsona, łuszczyca stawów, twardzina, toczeń, czy fibromyalgia można nazwać pewnego rodzaju skłonnością organizmu, który poprzez te patologiczne reakcje odpowiada na obecność określonego obciążenia oraz toksyny. Wśród nich praktycznie zawsze można spotkać boreliozę, nawet gdy cały świat medyczny temu zaprzecza. Boreliozy nie można traktować jednak jako jedynego powodu tych chorób, dlatego koncentrowanie swej uwagi na fizycznym usunięciu boreliozy to za mało, aby wyleczyć choroby autoimmunologiczne. Konieczne jest wdrożenie specjalnego protokołu terapeutycznego na generatorze plazmowym oraz maszynach BICOM opracowanego dla chorób autoimmunologicznych. Jest to ciąg zabiegów z wykorzystaniem częstotliwości wykonywanych przez naszą Przychodnię, trwających przeważnie kilka miesięcy z różną częstotliwością. Mają one na celu przywrócenie w organizmie samoregulacji i zdolności do homeostazy, przy jednoczesnym usuwaniu boreliozy, obciążeń, toksyn i innych patogenów w odpowiedniej kolejności. Konieczna jest także drastyczna zmiana w stylu życia chorego i rezygnacja ze szkodliwych przyzwyczajeń, w tym także tych żywieniowych. Następnie detoksykacja organizmu przy jednoczesnym wprowadzeniu suplementów i ziół oraz wprowadzenie zdrowej i dostosowanej diety. Bardzo często niezbędne jest również odciążenie organizmu od ciągłego oddziaływania silnego pola elektromagnetycznego z mikrofalowych urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz wszystkich popularnych obecnie technologii bezprzewodowych (bliskość radarów lotniczych i wojskowych, nadajników sieci GSM i innej infrastruktury telekomunikacyjnej, mieszkanie na wysokim piętrze w centrum miasta narażone na zwiększone promieniowanie z zewnątrz itp), bez tego niektórzy ciężko chorzy na boreliozę i chorobę autoimmunologiczną nigdy nie wyzdrowieją. Nieraz może się to wiązać z koniecznością zmiany mieszkania na zdrowiej zlokalizowane. A więc niezbędne są kompleksowe działania na wielu płaszczyznach.

Niektóre z tych zabiegów trzeba prowadzić przez minimum rok, czasami do dwóch lat, a odpowiednią dietę i dbanie o detoksykację organizmu praktycznie dożywotnio. Nie wolno pomimo uzyskania wyraźnej poprawy stanu / zaleczeniu choroby przestać o siebie dbać. Trzeba cyklicznie sprawdzać poziom toksyn w organizmie i obecność niektórych patogenów, ponieważ mogą one powrócić, ponieważ niektóre osoby mają do tego tendencje. Choroby autoimmunologiczne również mogą się odnowić w przypadku osób do nich predysponowanych. Ma to miejsce zwykle w chwili gdy ponownie narażamy organizm poprzez patologiczne obciążenia prowokujące autoagresję.

Terapie bioenergetyczne polecane przez naszą Przychodnie dla chorych na stwardnienie rozsiane lub chorobę Parkinsona dają najlepszy efekt, gdy ogólny stan pacjenta można określić jako względnie dobry, a choroba jest w początkowym stadium lub została stosunkowo wcześnie zdiagnozowana lub istnieje na razie jedynie na poziomie energetycznym (wykrywa ją BICOM, ale test medyczny tego nie potwierdza). Osoby z dłuższą historią choroby oraz w ciężkim stanie mogą odczuć tylko niewielką różnicę w samopoczuciu po odbyciu serii zabiegów, ze względu nieodwracalne uszkodzenia w centralnym układzie nerwowym oraz obwodowym.